HVBguiden.se

Placeringshjälp och Söktjänst över HVB hem. 

LSSguiden.se

Placeringshjälp och söktjänst över LSS/SoL verksamheter. 

HVB&LSS Världen

Tidningen HVB&LSS Världen vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling.

HVB-dagen, LSS-dagen och Familjehemsdagen

Kunskap och inspiration för dig som arbetar inom socialtjänsten

Utbildningsdagar

Diagnoskännedom, ensamkommande, hot och våld, kreativ dialog och bemötande, lagstiftning och juridik, att upptäcka och förebygga stressrelaterad ohälsa.